Loading...
Veiligheid2017-11-13T11:20:33+01:00

Veiligheid in het Hoogteparcours

Veiligheidsstandaards

Onze klimfaciliteit, het materiaal en de opleiding van onze trainers voldoen aan de hoge richtlijnen van de ERCA (European Rope Course Association)

Elk van onze klantengroepen worden begeleid door onze volledig opgeleide trainers. Of dit laag bij de grond is of hoog boven in het hoogteparcours, u kunt er vanuit gaan dat de verzorging en de veiligheid gegarandeerd is. Onze trainers werken altijd op ooghoogte met onze deelnemers om binnen enkele seconden bij te springen als er hulp gewenst is.

Als het op een gegeven moment te zwaar wordt voor een bepaalde deelnemer, kunnen onze trainers die deelnemer binnen 4 minuten veilig op de grond krijgen. Dit kan door de inzet van de mobiele reddingsrugzak, waarin de trainer al het nodige met zich meedraagt.

Gedragsregels in het Hoogteparcours

4-ogen principe

Alle klimgordels, carabines en helmen worden áltijd door twee personen gecontroleerd. De trainers houden zit tevens aan ditzelfde principe en zijn ook nooit alleen in het Hoogteparcours.

Uitzondering: op het Teamparcours wordt doorgaans één trainer ingezet.

Emotionele Veiligheid

Vrijwilligheid : challenge by choice

De deelnemers beslissen voor zichzelf of ze wel of niet aan een activiteit meedoen. Er wordt niet met dwang gewerkt. Indien er een vorm van ´groepsdruk´ontstaat, vormt dit aanleiding om het thema ´vrijwilligheid´met de groep aan de orde te stellen.

STOP – Regel

Indien een veiligheidsregel wordt genegeerd, of als de deelnemers zich bedreigd of onzeker voelen, hebben zowel de trainers als de deelnemers de mogelijkheid om “STOP” te roepen.

Alle activiteiten worden direct stil gelegd, waarna alle deelnemers zich in een veilige positie brengt. De situatie die er op dat moment is wordt met de deelnemer besproken en vervolgstappen worden overlegd.